Kinh nghiệm của các nước về tự điều trị COVID-19 tại nhà

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: AFP
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: AFP
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top