Kinh nghiệm của các nước để tránh bỏ quên học sinh trên xe buýt

Xe buýt đưa đón học sinh tại Mỹ. Ảnh: kidinthehouse.com.
Xe buýt đưa đón học sinh tại Mỹ. Ảnh: kidinthehouse.com.
Xe buýt đưa đón học sinh tại Mỹ. Ảnh: kidinthehouse.com.
Lên top