Kinh ngạc với tài sản tăng vọt của các tỉ phú Mỹ trong 6 tháng

Tài sản của giới tỉ phú Mỹ tăng vọt lên hơn 1.000 tỉ USD trong 6 tháng qua. Ảnh: AP
Tài sản của giới tỉ phú Mỹ tăng vọt lên hơn 1.000 tỉ USD trong 6 tháng qua. Ảnh: AP
Tài sản của giới tỉ phú Mỹ tăng vọt lên hơn 1.000 tỉ USD trong 6 tháng qua. Ảnh: AP
Lên top