Kinh ngạc với nhà tắm công cộng của La Mã cổ đại

Bãi cát trên bãi biển Caños de Meca ở Cádiz, Tây Ban Nha đã bảo tồn khu phức hợp nhà tắm từ thế kỷ I này, nơi vẫn còn nguyên vẹn cửa ra vào, cửa sổ và tường. Ảnh: Khảo cổ Tây Ban Nha
Bãi cát trên bãi biển Caños de Meca ở Cádiz, Tây Ban Nha đã bảo tồn khu phức hợp nhà tắm từ thế kỷ I này, nơi vẫn còn nguyên vẹn cửa ra vào, cửa sổ và tường. Ảnh: Khảo cổ Tây Ban Nha
Bãi cát trên bãi biển Caños de Meca ở Cádiz, Tây Ban Nha đã bảo tồn khu phức hợp nhà tắm từ thế kỷ I này, nơi vẫn còn nguyên vẹn cửa ra vào, cửa sổ và tường. Ảnh: Khảo cổ Tây Ban Nha
Lên top