Kinh ngạc với hài cốt cổ từng can thiệp chỉnh sửa khuôn mặt ở Châu Phi

Hài cốt cổ 500 tuổi với hộp sọ có những chiếc răng được nhổ có chủ đích để thay đổi diện mạo. Ảnh: CNRS
Hài cốt cổ 500 tuổi với hộp sọ có những chiếc răng được nhổ có chủ đích để thay đổi diện mạo. Ảnh: CNRS
Hài cốt cổ 500 tuổi với hộp sọ có những chiếc răng được nhổ có chủ đích để thay đổi diện mạo. Ảnh: CNRS
Lên top