Kinh ngạc voi có thể hút thức ăn với tốc độ 539km/h

Voi có thể hít thức ăn với tốc độ lên đến hơn 539km/h. Ảnh: AFP
Voi có thể hít thức ăn với tốc độ lên đến hơn 539km/h. Ảnh: AFP
Voi có thể hít thức ăn với tốc độ lên đến hơn 539km/h. Ảnh: AFP
Lên top