Kinh ngạc tốc độ biến thể Delta vươn lên thống trị ở Mỹ

Du khách tại khu chợ ở New Orleans, Mỹ. Ảnh: Xinhua
Du khách tại khu chợ ở New Orleans, Mỹ. Ảnh: Xinhua
Du khách tại khu chợ ở New Orleans, Mỹ. Ảnh: Xinhua
Lên top