Kinh ngạc núi lửa sao Hỏa "siêu phun trào" 500 triệu năm

Một số miệng núi lửa sao Hỏa ở Arabia Terra do tàu quỹ đạo sao Hỏa MRO của NASA chụp. Ảnh: NASA
Một số miệng núi lửa sao Hỏa ở Arabia Terra do tàu quỹ đạo sao Hỏa MRO của NASA chụp. Ảnh: NASA
Một số miệng núi lửa sao Hỏa ở Arabia Terra do tàu quỹ đạo sao Hỏa MRO của NASA chụp. Ảnh: NASA
Lên top