Kinh ngạc bệnh nhân HIV thứ 2 trên thế giới tự khỏi, không cần điều trị

Bệnh nhân HIV thứ 2 trên thế giới tự khỏi mà không cần điều trị. Ảnh: Bảo tàng Y tế và Sức khỏe Quốc gia Mỹ
Bệnh nhân HIV thứ 2 trên thế giới tự khỏi mà không cần điều trị. Ảnh: Bảo tàng Y tế và Sức khỏe Quốc gia Mỹ
Bệnh nhân HIV thứ 2 trên thế giới tự khỏi mà không cần điều trị. Ảnh: Bảo tàng Y tế và Sức khỏe Quốc gia Mỹ
Lên top