Kính Hubble ghi khoảnh khắc tuyệt đẹp về "thanh kiếm'" không gian

HH111. Ảnh: ESA/Hubble & NASA, B. Nisini
HH111. Ảnh: ESA/Hubble & NASA, B. Nisini
HH111. Ảnh: ESA/Hubble & NASA, B. Nisini
Lên top