Kính Hubble của NASA phát hiện ''con mắt'' ảo diệu trong vũ trụ

Thiên hà xoắn ốc NGC 5728 qua Kính viễn vọng Không gian Hubble của NASA. Ảnh: ESA
Thiên hà xoắn ốc NGC 5728 qua Kính viễn vọng Không gian Hubble của NASA. Ảnh: ESA
Thiên hà xoắn ốc NGC 5728 qua Kính viễn vọng Không gian Hubble của NASA. Ảnh: ESA
Lên top