Kính Hubble của NASA gặp sự cố mới

Kính viễn vọng không gian Hubble của NASA. Ảnh: NASA
Kính viễn vọng không gian Hubble của NASA. Ảnh: NASA
Kính viễn vọng không gian Hubble của NASA. Ảnh: NASA
Lên top