Kinh hoàng vụ tái sử dụng tăm bông xét nghiệm COVID-19 ở Indonesia

Nhân viên y tế dùng tăm bông lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế dùng tăm bông lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế dùng tăm bông lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top