Kinh hoàng số người bị treo cổ ở “lò sát sinh” Syria