Kinh hoàng khoảnh khắc sông Ấn Độ chuyển dòng, lũ ào ào trút xuống mỏ than

Dòng sông ở Ấn Độ chuyển dòng, nước ào ào trút xuống mỏ than. Ảnh: Mail.
Dòng sông ở Ấn Độ chuyển dòng, nước ào ào trút xuống mỏ than. Ảnh: Mail.
Dòng sông ở Ấn Độ chuyển dòng, nước ào ào trút xuống mỏ than. Ảnh: Mail.
Lên top