"Kinh đô cờ bạc" Macau ế ẩm vào mùa cao điểm vì dịch virus Corona

Đặc khu hành chính Macau. Ảnh: Reuters.
Đặc khu hành chính Macau. Ảnh: Reuters.
Đặc khu hành chính Macau. Ảnh: Reuters.
Lên top