Kim cương cổ hé lộ thời điểm Trái đất sẵn sàng cho sự sống

Nghiên cứu mới chỉ ra những điều kiện cho sự xuất hiện sự sống trên Trái đất đã có từ cách đây 2,7 tỉ năm. Ảnh: AFP
Nghiên cứu mới chỉ ra những điều kiện cho sự xuất hiện sự sống trên Trái đất đã có từ cách đây 2,7 tỉ năm. Ảnh: AFP
Nghiên cứu mới chỉ ra những điều kiện cho sự xuất hiện sự sống trên Trái đất đã có từ cách đây 2,7 tỉ năm. Ảnh: AFP
Lên top