Kiểu hồ miệng núi lửa cổ đại mới phát hiện trên sao Hỏa gây bối rối

Bản đồ địa hình cho thấy các mỏm nhô lên (màu vàng đậm) và các khu vực trũng thấp nơi có nước đọng lại (màu trắng) trên miệng núi lửa ở sao Hỏa. Ảnh: NASA/Ben Boatwright.
Bản đồ địa hình cho thấy các mỏm nhô lên (màu vàng đậm) và các khu vực trũng thấp nơi có nước đọng lại (màu trắng) trên miệng núi lửa ở sao Hỏa. Ảnh: NASA/Ben Boatwright.
Bản đồ địa hình cho thấy các mỏm nhô lên (màu vàng đậm) và các khu vực trũng thấp nơi có nước đọng lại (màu trắng) trên miệng núi lửa ở sao Hỏa. Ảnh: NASA/Ben Boatwright.
Lên top