Kiều bào Việt Nam tại Pháp quyên góp ủng hộ chống dịch COVID-19

Hội người Việt Nam tại Pháp tại Đại hội lần thứ XV tháng 12.2019. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp
Hội người Việt Nam tại Pháp tại Đại hội lần thứ XV tháng 12.2019. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp
Hội người Việt Nam tại Pháp tại Đại hội lần thứ XV tháng 12.2019. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp
Lên top