Kiện tụng có giúp ông Donald Trump đủ 270 phiếu đại cử tri?

Phát biểu tại Nhà Trắng sáng 6.11 theo giờ Việt Nam, ông Donald Trump tuyên bố nếu kiểm phiếu hợp pháp ông sẽ thắng. Ảnh: AFP
Phát biểu tại Nhà Trắng sáng 6.11 theo giờ Việt Nam, ông Donald Trump tuyên bố nếu kiểm phiếu hợp pháp ông sẽ thắng. Ảnh: AFP
Phát biểu tại Nhà Trắng sáng 6.11 theo giờ Việt Nam, ông Donald Trump tuyên bố nếu kiểm phiếu hợp pháp ông sẽ thắng. Ảnh: AFP
Lên top