Kiến nghị nối lại thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu Việt-Lào

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumsay Kommasith. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumsay Kommasith. Ảnh: BNG
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumsay Kommasith. Ảnh: BNG
Lên top