Kiểm soát giá tại Venezuela, nhiều nhu yếu phẩm có giá hơn 1 tháng lương

Lên top