Kiểm phiếu lại ở Wisconsin vẫn thua, ông Trump tuyên bố kiện tiếp

Tổng thống Donald Trump trong một buổi vận động tranh cử ở Wisconsin. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump trong một buổi vận động tranh cử ở Wisconsin. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump trong một buổi vận động tranh cử ở Wisconsin. Ảnh: AFP
Lên top