Kích hoạt chuyển giao quyền lực cho ông Joe Biden có giá trị như thế nào?

Ông Joe Biden. Ảnh: AFP.
Ông Joe Biden. Ảnh: AFP.
Ông Joe Biden. Ảnh: AFP.
Lên top