Kịch bản cuộc phục kích táo tợn ám sát nhà khoa học hạt nhân Iran

Hình ảnh trong tang lễ nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh. Ảnh: AFP.
Hình ảnh trong tang lễ nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh. Ảnh: AFP.
Hình ảnh trong tang lễ nhà khoa học hạt nhân Iran Mohsen Fakhrizadeh. Ảnh: AFP.
Lên top