Khủng hoảng năng lượng đe dọa kinh tế thế giới

Biển báo hết nhiên liệu ở một trạm xăng tại Hildenborough, Anh ngày 24.9.2021. Ảnh: AFP
Biển báo hết nhiên liệu ở một trạm xăng tại Hildenborough, Anh ngày 24.9.2021. Ảnh: AFP
Biển báo hết nhiên liệu ở một trạm xăng tại Hildenborough, Anh ngày 24.9.2021. Ảnh: AFP
Lên top