Khủng hoảng Mỹ - Triều đối mặt phép thử lớn vào tuần tới

4 chiếc máy bay ném bom B-1B Lancer đến căn cứ không quân Andersen ở Guam. Ảnh: US Air Force
4 chiếc máy bay ném bom B-1B Lancer đến căn cứ không quân Andersen ở Guam. Ảnh: US Air Force