Khủng hoảng chính trị Đức, ghế của Thủ tướng Merkel lung lay

Thủ tướng Đức Anglela Merkel. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Đức Anglela Merkel. Ảnh: Reuters