Khủng bố ở Iran, tại sao?

Cảnh sát giúp trẻ em thoát khỏi tòa nhà quốc hội bị tấn công. Ảnh: EPA
Cảnh sát giúp trẻ em thoát khỏi tòa nhà quốc hội bị tấn công. Ảnh: EPA
Cảnh sát giúp trẻ em thoát khỏi tòa nhà quốc hội bị tấn công. Ảnh: EPA
Lên top