Khủng bố bất ngờ phản công táo bạo ngay giữa thủ đô Syria

Khói bốc cao ở thủ đô Syria sau một vụ tấn công. Ảnh: ENCA
Khói bốc cao ở thủ đô Syria sau một vụ tấn công. Ảnh: ENCA
Khói bốc cao ở thủ đô Syria sau một vụ tấn công. Ảnh: ENCA
Lên top