Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Khu vực biến động

Tổ hợp Patriot của Mỹ ở Kuwait. Ảnh: Reuters
Tổ hợp Patriot của Mỹ ở Kuwait. Ảnh: Reuters
Tổ hợp Patriot của Mỹ ở Kuwait. Ảnh: Reuters
Lên top