Khu trục hạm USS John McCain từng thăm Việt Nam gặp nạn ở Singapore

Khu trục hạm USS John S. McCain ở biển Việt Nam ngày 13.8.2011. Ảnh: CNN
Khu trục hạm USS John S. McCain ở biển Việt Nam ngày 13.8.2011. Ảnh: CNN
Khu trục hạm USS John S. McCain ở biển Việt Nam ngày 13.8.2011. Ảnh: CNN