Khu trục hạm Mỹ đến bảo vệ Saudi Arabia sau vụ tấn công nhà máy lọc dầu

Mỹ điều chiến hạm và lực lượng đến vùng Vịnh giúp Saudi Arabia tăng cường khả năng phòng thủ. Ảnh: The Drive
Mỹ điều chiến hạm và lực lượng đến vùng Vịnh giúp Saudi Arabia tăng cường khả năng phòng thủ. Ảnh: The Drive
Mỹ điều chiến hạm và lực lượng đến vùng Vịnh giúp Saudi Arabia tăng cường khả năng phòng thủ. Ảnh: The Drive
Lên top