Khu nhà giàu New York tự cách ly sau khi luật sư lây COVID-19 cho 9 người

Nhiều người ở khu nhà của luật sư nhiễm COVID-19 tại quận Westchester, New York đang tự cách ly. Ảnh: Mail.
Nhiều người ở khu nhà của luật sư nhiễm COVID-19 tại quận Westchester, New York đang tự cách ly. Ảnh: Mail.
Nhiều người ở khu nhà của luật sư nhiễm COVID-19 tại quận Westchester, New York đang tự cách ly. Ảnh: Mail.
Lên top