Khu nghỉ dưỡng của ông Trump đóng cửa một phần vì COVID-19

Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Donald Trump ở Palm Beach, Florida. Ảnh: AFP.
Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Donald Trump ở Palm Beach, Florida. Ảnh: AFP.
Khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Donald Trump ở Palm Beach, Florida. Ảnh: AFP.
Lên top