Không thể xuất viện nếu bệnh nhân không vượt qua bài kiểm tra

Bệnh viện Tây An, Trung Quốc yêu cầu bệnh nhân vượt qua bài kiểm tra mới được xuất viện. Ảnh: Global Times.
Bệnh viện Tây An, Trung Quốc yêu cầu bệnh nhân vượt qua bài kiểm tra mới được xuất viện. Ảnh: Global Times.
Bệnh viện Tây An, Trung Quốc yêu cầu bệnh nhân vượt qua bài kiểm tra mới được xuất viện. Ảnh: Global Times.
Lên top