Không quân Mỹ loại bỏ hạn chế chiều cao tối thiểu đối với phi công

Việc loại bỏ hạn chế về chiều cao sẽ mang lại cơ hội cho những người phụ nữ Mỹ muốn tham gia lực lượng Không quân. Ảnh: CNN
Việc loại bỏ hạn chế về chiều cao sẽ mang lại cơ hội cho những người phụ nữ Mỹ muốn tham gia lực lượng Không quân. Ảnh: CNN
Việc loại bỏ hạn chế về chiều cao sẽ mang lại cơ hội cho những người phụ nữ Mỹ muốn tham gia lực lượng Không quân. Ảnh: CNN
Lên top