Không phải Sydney, nơi nào sẽ đón năm mới đầu tiên trên thế giới?

Úc với màn pháo hoa danh bất hư truyền tại cầu cảng Sydney không phải là nơi sẽ đón năm mới đầu tiên trên thế giới.
Úc với màn pháo hoa danh bất hư truyền tại cầu cảng Sydney không phải là nơi sẽ đón năm mới đầu tiên trên thế giới.
Úc với màn pháo hoa danh bất hư truyền tại cầu cảng Sydney không phải là nơi sẽ đón năm mới đầu tiên trên thế giới.
Lên top