Không phải là bệnh đường hô hấp, COVID-19 thực sự là bệnh gì?

Nghiên cứu mới đã tiết lộ rằng COVID-19 không phải là một bệnh đường hô hấp mà là một bệnh mạch máu. Ảnh chụp màn hình
Nghiên cứu mới đã tiết lộ rằng COVID-19 không phải là một bệnh đường hô hấp mà là một bệnh mạch máu. Ảnh chụp màn hình
Nghiên cứu mới đã tiết lộ rằng COVID-19 không phải là một bệnh đường hô hấp mà là một bệnh mạch máu. Ảnh chụp màn hình
Lên top