Không kích tại sân bay Baghdad, Tư lệnh Iran thiệt mạng

Tướng Iran Qassim Soleimani, người thiệt mạng trong cuộc không kích sáng ngày 3.1. Ảnh: Getty Images
Tướng Iran Qassim Soleimani, người thiệt mạng trong cuộc không kích sáng ngày 3.1. Ảnh: Getty Images
Tướng Iran Qassim Soleimani, người thiệt mạng trong cuộc không kích sáng ngày 3.1. Ảnh: Getty Images
Lên top