Không khoa trương, giới tỉ phú Trung Quốc âm thầm kiếm tiền từ ngành vũ trụ

Tàu thám hiểm Chúc Dung mang cờ Trung Quốc lên sao Hoả. Ảnh: CNSA
Tàu thám hiểm Chúc Dung mang cờ Trung Quốc lên sao Hoả. Ảnh: CNSA
Tàu thám hiểm Chúc Dung mang cờ Trung Quốc lên sao Hoả. Ảnh: CNSA
Lên top