Không gian tự do đi lại Schengen tái lập từ 15.6

Cung điện Versailles, Pháp, đã mở cửa trở lại. Ảnh: AFP.
Cung điện Versailles, Pháp, đã mở cửa trở lại. Ảnh: AFP.
Cung điện Versailles, Pháp, đã mở cửa trở lại. Ảnh: AFP.
Lên top