Không đi qua máy dò kim loại, 2 nghị sĩ Mỹ đầu tiên bị phạt 5.000 USD

Máy dò kim loại đã được lắp đặt tại các lối vào Hạ viện Mỹ từ ngày 12.1 sau vụ bạo loạn ngày 6.1. Ảnh: AFP.
Máy dò kim loại đã được lắp đặt tại các lối vào Hạ viện Mỹ từ ngày 12.1 sau vụ bạo loạn ngày 6.1. Ảnh: AFP.
Máy dò kim loại đã được lắp đặt tại các lối vào Hạ viện Mỹ từ ngày 12.1 sau vụ bạo loạn ngày 6.1. Ảnh: AFP.
Lên top