Không đeo khẩu trang bị phạt đào mộ cho nạn nhân COVID-19

Đào mộ chôn nạn nhân COVID-19 ở Jakarta hôm 11.9. Ảnh: AFP
Đào mộ chôn nạn nhân COVID-19 ở Jakarta hôm 11.9. Ảnh: AFP
Đào mộ chôn nạn nhân COVID-19 ở Jakarta hôm 11.9. Ảnh: AFP
Lên top