Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

"Không có thỏa thuận gác tranh chấp Nhật-Trung"