Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Không có người Việt thương vong trong động đất ở New Zealand