Không chỉ có Mangkhut, Florence, hàng loạt cơn bão đang cuồng nộ khuấy đảo trái đất

Ảnh vệ tinh của NOAA cho thấy bão Florence khi quét qua Đại Tây Dương về phía Mỹ và tiếp sau là bão Isaac, bão Helene. Ảnh: CNBC.
Ảnh vệ tinh của NOAA cho thấy bão Florence khi quét qua Đại Tây Dương về phía Mỹ và tiếp sau là bão Isaac, bão Helene. Ảnh: CNBC.