Không biết cửa chuồng đang mở, người phụ nữ ở Chile bị hổ giết chết

Hổ. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hổ. Ảnh: Tân Hoa Xã
Hổ. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top