Không ai sống sót trong vụ rơi máy bay ngoài khơi bờ biển Indonesia

Tìm kiếm cứu hộ vụ rơi máy bay Lion Air, Indonesia. Ảnh: AFP
Tìm kiếm cứu hộ vụ rơi máy bay Lion Air, Indonesia. Ảnh: AFP
Tìm kiếm cứu hộ vụ rơi máy bay Lion Air, Indonesia. Ảnh: AFP
Lên top