Khói lửa cháy rừng bao trùm thành phố đang phong tỏa COVID-19 ở Australia

Lực lượng cứu hỏa chiến đấu với đám cháy rừng ở Brigadoon, Perth, Australia, ngày 2.2. Ảnh: Department Of Fire and Emergency Services
Lực lượng cứu hỏa chiến đấu với đám cháy rừng ở Brigadoon, Perth, Australia, ngày 2.2. Ảnh: Department Of Fire and Emergency Services
Lực lượng cứu hỏa chiến đấu với đám cháy rừng ở Brigadoon, Perth, Australia, ngày 2.2. Ảnh: Department Of Fire and Emergency Services
Lên top